Публикации

Показват се публикации от Януари, 2018

Опасно мръсен въздух в цялата страна.

Изображение
От началото на годината по официални данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), всекидневно се регистрира двойно превишение на допустимите норми за фини прахови частици. Десети ден от началото на годината системите на ИАОС в цялата страна отчитат опасно замърсен въздух, като най-сериозно остава положението в София, Плевен и Русе.Също със силно замърсяване на въздуха са градовете Пловдив, Благоевград, Кърджали, Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен. В населените места с разположени станции навсякъде системите на ИАОС са отчели замърсяване многократно над нормите. Според ИАОС причина за превишенията на средноденонощната норма за фини прахови частици (ФПЧ) е масовото използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

Windows 7 Blue Screen of Death (BSOD) - *** STOP: 0x000000C4

Изображение
Новият Windows 7 Quality Rollup (KB4056894), крашва Windows с по - старите AMD процесори.
Ето и решението.

Буутвате Windows инсталационен диск и избирате Repair.
Стигате до стартиране на Command Prompt и в него пишете:

d:
dism /image:d:\ /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~7601.24002.1.4 /norestart

Пишете го внимателно. Със всички разделения и точки и т.н.
Трябва след това да ви се покаже този екран:Как да променим приоритета при избора на мрежови адаптер от OS при Ubuntu /raspberry pi/

Изображение
При Ubuntu трябва просто да промените metric стойността на адаптора.
За да видите кой с какви стойности е пишете в терминала:

route -n

Metric стойността на желания от вас адаптер трябва да е по - малка от другите адаптери.
За да промените тази стойност трябва да инсталирате следната програмка:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ifmetric

За да измените стойността пишете:

sudo ifmetric wlan0 503

Как да променим приоритета при избора на мрежови адаптер от OS при Windows 7

Изображение
Ако разполагате с компютърна конфигурация която има повече от един мрежови адаптор, има вероятност Windows да не може да определи кой адаптор да ползва за връзка с Интернет и така да прекъсне връзката.
Обикновено Windows по подразбиране избира адаптора, който е свързан с кабел към рутера и използва него за връзка с Интернет. Другото е че Windows проверява кой адаптор има връзка с Интернет.... Но случват се и грешки...
Ако и при вас е така и вие искате да укажете през кой интерфейс Windows да достига до Интернет, трябва да направите следните стъпки:
Отваряте Network and Sharing Center.
Избирате Change adapter settings:
Organize -> Layout -> Menu bar Advanced -> Advanced Settings... От Connections: избирате адаптора, който искате да се използва пръв от Windows и със стрелките в дясно го поставяте на първо място. Отваряте cmd и пишете следната команда:
netstat -rn | more
От лявата страна на вашите адаптори има числа, като адаптора с най - малко число се използва по подразбиране от…

Проверка за Meltdown и Spectre

Изображение
След като сте направили ъпдейт на PowerShell, сега може да стартирате скрипт през него за проверка на Meltdown и Spectre.
Сваляте скрипта от ТУК!
Стартирате PowerShell и отивате в разархивираната папка където са свалените скриптове.
Пишете следните команди в PowerShell:

$SaveExecutionPolicy = Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Currentuser
Import-Module .\SpeculationControl.psd1
Get-SpeculationControlSettings

На база на отговора от PowerShell, може да проверите какви действия трябва да предприемете, за защита на вашата система.

Ъпдейт на PowerShell

Изображение
Сега е много модерно да се направи ъпдейт на PowerShell, тъй като през него има скрипт за проверка на Meltdown и Spectre

Ето как може да го направите това.
Стартирате PowerShell като администратор.
И правите проверка каква е версията на PowerShell:

$PSVersionTable

Отговора на PowerShell трябва да е нещо подобно:
Name                           Value
----                           -----
PSVersion                      4.0
WSManStackVersion              3.0
SerializationVersion           1.1.0.1
CLRVersion                     4.0.30319.34209
BuildVersion                   6.3.9600.18728
PSCompatibleVersions           {1.0, 2.0, 3.0, 4.0}
PSRemotingProtocolVersion      2.2

Ако не е така трябва да го ъпдейтнете. За да стане това трябва да инсталирате Windows Management Framework 4.0. При всяка OS си има минимални софтуерни изисквания, за да може да се инсталира Windows Management Framework 4.0. При Windows 7, трябва да има инсталиран service pack 1 и .NET Framework 4.5.
Дали има инсталиран service p…

Пускане на Joomla (WAMP+Joomla) под Windows

Изображение
Възможно най - бързият метод за пускане на Joomla на домашен компютър под Windows.
Имаме два стъпки за пускането на Joomla -
1. Инсталиране на WAMP - това е web server Apache, PHP, MySQL, PhpMyAdmin.
2. Инсталиране на самата Joomla.

1. Инсталиране на WAMP.
Сваляме си WAMP - свалете си 64bit версия, че новото Apache поддържа сомо 64bit.Стартираме exe-то и инсталираме всичко по подразбиране. Директорията на инсталацията е C:\wamp64Стартираме WAMP от иконата на десктопа. След това проверяваме в долния десен ъгъл иконката на WAMP... ако е зелена значи сте ОК.В C:\wamp64\www ще си правите папка за всяка нова инсталация на Joomla. 2. Инсталиране на самата Joomla
Сваляме си Joomla Свалили сме един zip архив, който трябва да бъде разархивиран в избрана от нас папка в  C:\wamp64\www . Примерно C:\wamp64\www\test\Отваряме браузъра  и избираме следния адрес : localhsot/testИнсталацията на Joomla започва. Екран по екран -  кратки разяснения:
Екран 1
Може да сложите какъвто си искате e-mail.
Подбер…

Как да настроим пътя на лазера при CO2 лазер. ( How to adjust CO2 laser machine Reflector mirrors. )

Изображение
Видеото показва как да се настроят огледалата и лещите на CO2 лазер.
Главната цел на това упражнение е да се настрои пътя на лазера да е в центъра на огледалата и лещите. Това трябва да е така във всяка позиция на главата.
Процеса не е много сложен, но отнема време.
Внимавайте много с лъча на лазера, използвайте предпазни очила и винаги правете теста с възможно най - ниската сила на лъча.
This is a good video how to adjust CO2 laser machine Reflector mirrors and Lens.
The main goal in this extremely time-consuming exercise is to adjust laser beam in the center of mirrors. And we must test this in all positions.
The process is not very complex, but is time-consuming.
Be very careful, with the beam, and firs when you must make test with low power.


Смяна на игла при Tajima (Replace a needle on Tajima)

Изображение

Регулиране на Rotary Hook Timing на Tajima ( Adjusting Rotary Hook Timing on Tajima )

Изображение
Ако имате проблеми с иглата, примерно се криви или чупи, трябва да се направи регулиране на Rotary Hook Timing.
When you have problem with the needle, for example the needle is bending or brake every time, you must adjust Rotary Hook Timing.

Raspberry Pi - Web Server - Apace-MySQL-PHP-PhpMyAdmin

Изображение
Нека превърнем нашето Rapsberry в Web Server.
Да започнем разбира се с инсталирането на Apace.
Първо да вкараме ново repository.

sudo leafpad /etc/apt/sources.listdeb http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-free #deb-src http://repozytorium.mati75.eu/raspbian jessie-backports main contrib non-freeSaveЪпдаит на repository и проверка дали има unzipsudo apt-get update sudo apt-get install unzipИ Apachesudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0Пускаме Apache.sudo systemctl enable apache2 sudo systemctl start apache2 sudo systemctl status apache2Инсталираме MySQLsudo apt-get install mysql-server php7.0-mysql sudo systemctl start mysql sudo systemctl status mysql sudo mysql_secure_installationДаваме Yes само когато не попита дали да премахне анонимния юзер, другото си оставяме така.Проверяваме дали работи MySQLsudo mysql -u root -pquitИнсталираме PHPsudo apt-get install php7.0 php7.0-common php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php…

Raspberry Pi - VNC

Изображение
За да може да освободите Raspberry-то от мишка и клавиатура, може да му настроите VNS-то.
Raspberry-то идва с инсталирано VNC, но е хубаво първоначално да го ъпдейтнете.

sudo apt-get update
sudo apt-get install realvnc-vnc-server


Сега трябва да го стартирате.

sudoraspi-config

Избирате Interfacing Options > VNC >Enable

Това е всичко. От клиентския компютър въвеждате IP-то на Raspberry-то, за User: pi, за Pass: raspberry (това разбира се са по подразбиране).

Смяна на репликатора на Tajima (Replace Tajima Reciprocator)

Изображение
Видеото показва смяна на репликатора на Tajima.
Hire you can see how to replace Tajima reciprocator.

Границите на държавите по света и коя година са последно променяни!

Изображение

Инсталиране OS-a на Raspberry Pi

Изображение
Ако е пристигнало Raspberry-то, сега трябва да му инсталирате операционната система.
Операционната система се сваля от ТУК!
Избирате NOOBS или Raspbian.
Сваляте Etcher .
Поставяте microSD картата и стартирате Etcher. Намирате зипнатия файл на OS-a (няма нужда да го разархивирате) и натискате бутона Flash.
Когато процеса завърши премествате картата на вашето Raspberry и го стартирате.